Hệ thống cấp khí sạch

Dự án tiêu biểu
Video clip
Hệ thống cấp khí sạch
Hệ thống cấp khí sạch

Cấp khí sạch đối lưu cho nhân viên hoạt động trong khu vực phòng phun sơn  & phòng phơi sản phẩm.


Giá: Liên hệ
Hotline: 0902.397.397
Cấp khí sạch đối lưu cho nhân viên hoạt động trong khu vực phòng phun sơn  & phòng phơi sản phẩm.

Tạo áp dương cho khu vực phòng phun sơn, ngăn chặn đối lưu nguồn không khí bẩn có bụi  từ khu vực khác đến nơi có sản phẩm đã được phun sơn.

Hút lượng sơn dư, mùi sơn & dung môi trong phòng. Tạo cảm giác thoải mái cho nhân viên làm việc trong phòng sơn.

Sản phẩm cùng loại