Dự án dây chuyền sơn tĩnh điện tự động tại nhà máy Công ty BBM, KCN Hố Nai 3, Đồng Nai.

Dự án tiêu biểu
Video clip
Dự án dây chuyền sơn tĩnh điện tự động tại nhà máy Công ty BBM, KCN Hố Nai 3, Đồng Nai.
Dự án dây chuyền sơn tĩnh điện tự động tại nhà máy Công ty BBM, KCN Hố Nai 3, Đồng Nai..


Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động cho sản phẩm chi tiết xe máy (Po xe máy)


Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động cho sản phẩm chi tiết xe máy (Po xe máy)


Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động cho sản phẩm chi tiết xe máy (Po xe máy)