Dự án dây chuyền sơn tĩnh điện tự động tại nhà máy Công ty CQS, KCN Hố Nai 3, Đồng Nai

Dự án tiêu biểu
Video clip
Dự án dây chuyền sơn tĩnh điện tự động tại nhà máy Công ty CQS, KCN Hố Nai 3, Đồng Nai

Dự án dây chuyền sơn tĩnh điện tự động tại nhà máy Công ty CQS, KCN Hố Nai 3, Đồng NaiDây chuyền sơn tĩnh điện tự động cho sản phẩm chi tiết xe máy (mâm xe máy)


Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động cho sản phẩm chi tiết xe máy (mâm xe máy)


Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động cho sản phẩm chi tiết xe máy (mâm xe máy)