Dự án dây chuyền sơn nhúng tại nhà Máy ĐỨC KIM TINH, Dĩ An, Bình Dương

Dự án tiêu biểu
Video clip
Dự án dây chuyền sơn nhúng tại nhà Máy ĐỨC KIM TINH, Dĩ An, Bình Dương
Dự án dây chuyền sơn nhúng tại nhà Máy ĐỨC KIM TINH, Dĩ An, Bình Dương


Dây chuyền sơn nhúng cho sản phẩm vỏ Motor