Dự án dây chuyền sơn tĩnh điện tự động tại nhà máy Công ty BÌNH BFC, Thạnh Phú, CCN. Thiên Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Dự án tiêu biểu
Video clip
Dự án dây chuyền sơn tĩnh điện tự động tại nhà máy Công ty BÌNH BFC, Thạnh Phú, CCN. Thiên Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Dự án dây chuyền sơn tĩnh điện tự động tại nhà máy Công ty BÌNH BFC, Thạnh Phú, CCN. Thiên Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

 
Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động cho sản phẩm nội thất xuất khẩu


Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động cho sản phẩm nội thất xuất khẩu