Dự án dây chuyền sơn động tại nhà máy Công ty BÌNH BFC, Thạnh Phú, CCN Thiên Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Dự án tiêu biểu
Video clip
Dự án dây chuyền sơn động tại nhà máy Công ty BÌNH BFC, Thạnh Phú, CCN Thiên Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động tại nhà máy Công ty BÌNH BFC, Thạnh Phú, CCN. Thiên Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai


     
 Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động cho sản phẩm nội thất xuất khẩu


 Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động cho sản phẩm nội thất xuất khẩu